Data registratie productieprocessen met behulp van Google Cloud Service

24 augustus 2022

De afgelopen dagen heb ik een integratie gerealiseerd van productie-data in de Google Cloud Services. Door het elektronisch registreren van productievolumes, materialen, gewicht en doorlooptijden is het mogelijk om data te verzamelen waarmee het productieproces inzichtelijk wordt gemaakt. Dit biedt mogelijkheden voor het verhogen van efficiency, voorspellen van productie-output en tevens voor het traceren van batch-units.

Het gewicht van de producten welke op de lopende band voorbij komen wordt steekproefsgewijs gemeten, met behulp van een barcode scanner worden producten geïdentificeerd en geregistreerd. En op diverse terminals wordt door operators bijgehouden welke hoeveelheden materiaal aangevoerd en afgevoerd worden en in geval van uitval wordt tevens de oorzaak geregistreerd. Door gebruik te maken van een online interface is een eenvoudige Raspberry met touchscreen in kiosk-modus voldoende als data terminal. Voor de gewichtsregistratie wordt gebruik gemaakt van een gekalibreerde PCE weegschaal en 2d-barcode scanner welke de data als serial capture doorstuurt naar de cloud.

Met de verzamelde data wordt een complete dataset opgebouwd voor near-real time inzicht. Snel en adequaat inzicht in ingaande en uitgaande stromen en steekproefsgewijze sampling van het gereed product zijn een voorwaarde voor een betrouwbaar productieproces. De koppeling van online cloud services met terminals, barcode scanners en digitale weegschalen draagt op deze wijze bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.