Data & IoT

Inzicht in complexe verbanden
Overtuigend inzicht geven in data vereist in de huid te kruipen van de ontvanger. Complexe verbanden en samenhangende trends zijn vaak lastig op een eenvoudige manier over te brengen. De kracht van data analyse komt met inzicht in data, verbanden leggen, trends signaleren en onderliggende relaties aantonen. Met de komst van snelle opkomst van Internet of Things (IoT) wordt applicaties, workflows en opstellingen in hoge mate geautomatiseerd. Dit vereist monitoring met sensors en management inzicht met dashboardboards. Verzamelde data biedt zo een waardevolle bron voor het optimalisatie en predictive analysis.

Data driven story telling
BotBerg heeft ruim 20 jaar praktische ervaring met het verzamelen van data, het structureren van data, extracten van data uit bestaande system te halen en verschillende databronnen te koppelen. Ervaring is opgedaan in verschillende markten: IoT, pharma, automotive, publishing en consumenten electronica. De nieuwe vorm van data visualisatie is visual story telling. Een vorm waarbij het verspreiden van gegevens plaats maakt voor het delen van inzicht op basis van deze gegevens. BotBerg heeft ruime praktische ervaring met het eenvoudig zichtbaar maken van verbanden en conclusies uit data analyses. Een creatieve visuele weergave van resultaten brengt inzichten tot leven bij beslissers en stakeholders.

Databronnen
Het uitvoeren van analyses met complexe data verzamelingen kan plaatsvinden vanuit bronnen zoals Google Analytics, Amazon Cloud services, IOT devices, SQL databases, CSV files. Ongefilterde databronnen en databronnen met beperkte documentatie worden aandachtig aan onderzoek onderworpen alvorens datakoppelingen gemaakt worden.

GDPR Regulering
Speciale aandacht gaat uit naar de privacy regulering welke op de databronnen beschikbaar is. De herkomst van data, de condities waaronder de data verzameld is en de mogelijke toepassingen worden geëvalueerd op de daarvoor van toepassing zijnde GDPR (General Data Protection Regulation) regelingen welke in de EU landen gelden.