Opzetten en inrichten Quality Management System – SharePoint – datastromen en documenten

2 november 2022

Vandaag heb ik samen met de klant stappen gemaakt in het opzetten van een SharePoint omgeving waarin documenten, procedures en verzamelde data op een gestructureerde wijze beschikbaar zijn. Het managen van productieprocessen vereist inzicht en grip op basis van Key Performance Indicators (KPI’s). Deze KPI’s worden samengesteld uit aggregaties en berekeningen van diverse datastromen.

Datastromen kunnen afkomstig zijn uit machines, sensoren maar ook uit inkoopsystemen of ERP/CRM omgevingen. De grote overeenkomst tussen de databronnen is dat de verzamelde data genormaliseerd moet worden, gestructureerd opgeslagen moet worden en vervolgens inzichtelijk gemaakt moet worden. Mijn ruime ervaring en kennis van data, analytics en visualisatie komt hierin goed van pas.

Zo hebben we samen de basis opgezet van een Quality Management System (QMS) wat afgestemd is de specifieke inrichting van deze kleinschalige organisatie. Het ondersteunt grip op bedrijfsvoering en maakt sturing op basis van KPI’s mogelijk. Procedures zijn beschreven, templates beschikbaar en data inzichtelijk op een wijze welke organisch met de organisatie mee groeit.