Een Muzikale Entree: Xylofoon Intercomdeurbel met Arduino en servo-activering

3 mei 2023

Vandaag kreeg ik een interessante vraag voorgelegd: hoe kan een Urmet intercomdeurbel worden gekoppeld aan een xylofoon? Als professional kom ik vaak vragen tegen waarvoor geen standaard software- of hardware-oplossing bestaat, of waarbij het niet zinvol is om complexe en dure systemen te implementeren die niet aansluiten op de behoeften van de vraag. Dit was zo’n vraag, en ik vond het een boeiende uitdaging.

Om het signaal van de deurbel te kunnen herkennen en triggeren, heb ik het signaal van de luidspreker aangesloten op een Tektronix oscilloscoop. Zo konden we een serie signalen meten die duidelijk boven een bepaald basisniveau uitstaken. Dit was een perfecte uitgangspositie voor het uitlezen van een deurbelsignaal op analoge poort 0 van de Arduino Uno. Na verschillende tests hadden we een nagenoeg foutloze herkenning van de activering van de deurbel.

IJbrand van Brandwijk

‘Dank je dat je me gisteren zo goed hebt geholpen.
Ik hoop dat ik binnenkort je een filmpje kan sturen als de bel hangt.

Vervolgens hebben we een servo aangesloten op de Arduino. Met behulp van het ‘Sweep’-voorbeeldprogramma konden we uitlezen wat de rustpositie van de xylofoonstok was en wat de hoekpositie was waarin de stok de houten staaf raakte. Nu was het zaak om de programmacode te schrijven voor het detecteren van een geactiveerde deurbel en het triggeren en weer in rust brengen van de servo die verbonden was met de houten xylofoon staaf via een 3D-geprinte bevestigingsbeugel.

Dit was een leuk en overzichtelijk project waarbij we met behulp van basiskennis van de Arduino op een eenvoudige manier sensors, algoritmes en actuators hebben gekoppeld. Ik vind het altijd leuk om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun ideeën en om te zien hoe ze nieuwe kennis opdoen en deze vervolgens zelf kunnen door ontwikkelen.