SMS Messaging vanuit Arduino/ESP32/STM32 compatible omgeving 

11 januari 2021

De afgelopen dagen heb ik een LoRa Hub ontwikkeld. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een rapportage- en management systemen, komt het voor dat er bij het overschrijden van een bepaalde kritische waarde actief gealarmeerd moet worden. Denk hierbij aan een te hoge temperatuur, een te lage waterstand, het breken van glas of het openen van deuren of afgesloten ruimten. Een handig systeem hiervoor is SMS. SMS’jes kunnen immers ontvangen worden op een persoonlijk mobieltje of afgevangen worden door een SMS receiver welke andere processen in gang zet.

Om laagdrempelig de mogelijkheid te hebben om SMS’jes te kunnen versturen heb ik een ESP32/STM32/Arduino compatible omgeving gecreëerd waarmee een SMS message verstuurd kan worden. Belangrijk hierbij is dat de inhoud van de SMS dynamisch opgebouwd kan worden. Zo kan de inhoud aangeven wat de mate van urgentie is, wat de gemeten waarde is, de hoeveelste melding het is en vanuit welke GPS coördinaat de melding plaatsvindt. 

Wanneer van toepassing, kan de SMS messaging plaatsvinden vanuit een batterij gevoede omgeving. In slaap-modus is een verbruik van 1.0mA haalbaar. En door slim koppelen aan deep-sleep mode is een verbruik van zelfs de onder 200µA mogelijk. Dit biedt talloze mogelijkheden voor een off-the-grid alarm messaging.