IoT applicatie met servo en interactieknop – opgezet in een half uur – met het IoT ecosysteem ‘WipperSnapper’ van Adafruit

11 april 2023

De toepassingen van Internet of Things (IoT) zijn tegenwoordig niet meer weg te denken – slimme thuisapparaten, industriële atomisering, gezondheidszorg, landbouw, logistiek, energie en sport – van slimme thermostaat, energiemeter, gps-volgsysteem tot slimme fitness horloge. Belangrijk onderdeel binnen dit soort IoT oplossingen zijn de embedded processing boards (zoals voor WiFi toepassingen STM32, ESP32, ESP8266, Raspberry Pico W). De processors zorgen voor de communicatie-afhandeling met internet, runnen algoritmes om metingen te verrichten, schakelen motoren en relais en dragen zorg voor het tijdelijk opslaan en doorrekenen van verzamelde data, waarmee op basis van bepaalde triggers acties gestart worden.

Voor het snel kunnen ontwikkelen van IoT prototypes en voor educatieve toepassingen is door Adafruit het ecosysteem WipperSnapper ontwikkeld. Hiermee kan op een praktische wijze snel een werkende toepassing gemaakt worden waarbij gebruik kan worden gemaakt van buzzers, leds, relais, potentiometer, schakelaars, servo’s en een breed scala aan sensors – voor het meten van onder andere geluid, licht, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, magnetisme, waterlevels, CO2, GPS, beweging, acceleratie.

Vandaag heb ik, op basis van een zelf ontwikkelde printplaat voor de Raspberry Pico W, een schakelaar en een rotatie-servo aangesloten. Het voorbereiden van de WipperSnapper code is snel geregeld. Na het downloaden van de juiste UF2 file en het aanpassen wifi login/password settings in de secret.json file, wordt de Pico W direct herkend. Het is eenvoudig de schakelaar, welke op de printplaat gesoldeerd is, uit te lezen en deze een pull-up setting mee te geven. De rotatie-servo is met drie pinnen verbonden en kan op afstand eenvoudig op de gewenste hoek tussen 0-180° graden gedraaid worden.

Praktische IoT oplossingen dienen gemak of geven inzicht. Om vertrouwd te raken met dit soort praktische oplossingen is het belangrijk zelf te spelen met opties en zo te doorzien waar de mogelijkheden en waar de complexiteiten liggen. Leuk en leerzaam komen samen wanneer je een eigen oplossing praktisch in elkaar zet.