GPS Datalogger geprogrammeerd in CircuitPython met Adafruit QT-PY ESP32 S2 en PA1010

26 juli 2022

Eindelijk is het weer zover – na een maand verhuizingsperikelen ben ik gestart met het maken van een prototype voor kleine GPS logger. Deze locatie-logger is bestemd voor draadloze weergave van de locatie van een object in een open storage locatie.

Voor de opzet van dit prototype ben ik modulair te werk gegaan. Gebruik makend van het Adafruit QT PY ESP32 platform heb ik gekozen voor een lichte, krachtige, low power GPS module. In de scanmodus en gedurende beweging gebruikt deze slechts 30mA en de low-power en stand-by mode kan eenvoudig getriggerd worden via de WAKE pin. 

De CircuitPython libraries ondersteunen deze GPS sensor op eenvoudige wijze, alhoewel de SCL en SDA settings wel specifiek op dit board moeten worden afgestemd. Vervolgens kan de output van de GPS sensor ontvangen worden via I2C. De STEMMA QT / QWICC connectors zijn hierbij heel handig omdat er in de rapid prototyping fase geen tijd wordt verloren aan ‘slechte verbindingen’.