Gira Domotica – connectie naar C++ en MircroPython

17 mei 2022

Eerder deze maand werd ik geïntroduceerd aan een domotica opstelling met bij 30 schakel- en dimelementen, gebaseerd op de Gira Funkbus Domotica omgeving. De wens is deze opstelling uit te breiden met extra schakelunits en indien mogelijk te koppelen aan de hedendaagse Google Home, Apple Homekit, Alexa of bijvoorbeeld Domoticz.

Mijn eerste zoektocht naar een integratie leidt naar de soortgelijke situatie ‘How I automated my home (Gira Funkbus)’ van Jeroen Frenken uit 2020, waarbij de auteur in detail beschrijft op welke wijze hij de Gira Funkbus omgeving aan Domoticz heeft gekoppeld. Het hart van de oplossing ligt in het simuleren van het 433 Mhz communicatieprotocol, waarbij gebruik gemaakt wordt voor de bij mij bekende Rfxcom RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver.

Met de Rfxcom manager software kunnen de 433 Mhz pakketten gesniffed worden en kan achterhaald worden welk device binnen welke groep een ‘+’ of ‘-‘ knopinstructie uitstuurt. Vervolgens kunnen deze instructies zowel ontvangen als gesimuleerd verzonden worden. Integratie binnen Ardiuno C++ en MircoPython kan eenvoudig plaatsvinden met een 433Mhz RF transmitter welke pakketjes zowel kan ontvangen als verzenden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de RF433send en RF433any library.  

Op deze wijze kan de professionele Gira domotica uitrusting weer mee in de technologische vernieuwingen op  gebied van huis-domotica.