Dynamische Drukregelaar voor Inflatables

23 juli 2021

Inflatables zijn opblaasbare objecten welke door het gecontroleerd opblazen uitgevoerd kunnen worden in vele verschijningsvormen. Bekend als luchtkasteel of als inflatable guys, maar ook in vele opblaasbare varianten als reclameobject of als kunstuiting. Het gecontroleerd kunnen opblazen gaat hand-in-hand met een micro-processing omgeving. 

Eerder afgelopen jaar heb ik een eerste prototype ontwikkeld waarin zowel druk als dynamiek kan worden ingesteld. Afgelopen week heb ik dit eerste prototype (zie “Pressure Regulated Controller : 3 september 2020) op klantspecificatie uitgewerkt en opgeleverd voor een opkomend evenement.

In de nabije toekomst kan de functionaliteit uitgebreid worden pulserende sturing en aansturing van verlichting met NeoPixels of DMX. Ook kan deze drukregelaar ingezet worden als environmental data collector, waarmee data verzameld kan worden welke een goede indicatie geeft of het aantal bezoekers en piek- en daltijden van bezoek.