Dog bones voor treksterkte- en spanningstesten – ondersteuning klant bij waterjet

8 maart 2022

Dog bones worden ingezet om materialeneigenschappen te valideren in testmachines. Wanneer op een 3D print robotarm nieuwe experimentele materialen ingezet worden om op groot te kunnen printen, rijst als snel de vraag naar het meten en valideren van constructieve eigenschappen. Hiervoor worden treksterke- en spanningstesten uitgevoerd op geprint materiaal. Om dit soort trekproeven uit te voeren worden zogenaamde ‘dog bones’ als monster uit het materiaal gesneden – in dit geval met behulp van de waterjet.

Voor deze klant heb ondersteuning geboden bij het proces van waterjetten. Een proces wat start met voorbereiden van het materiaal, vaststellen van de materiaaleigenschappen en het uploaden van de vectortekening welke de snijlijncontouren weergeeft. Het materiaal wordt vervolgens in de waterjet vastgezet, gepositioneerd en de waterdruk- en snijsnelheidparameters worden ingegeven.

In het proces van waterjetten wordt onder hoge druk (2000 bar)  water met speciaal zand door een dunne nozzle gevoerd en vormt een dunne snijlijn. Het snijoppervlak voor deze ProtoMax waterjet is 300x300mm, ruim voldoende voor het uitsnijden van de dog bones.

Na 25 minuten zijn de eerste 10 dog bones beschikbaar. Na zorgvuldige documentatie van de individuele dog bones worden deze verpakt en klaar gezet voor verzending naar het gecertificeerde meetinstituut.