Business Intelligence Dashboard PowerBI – Pharmi Zorgdashboard

1 december 2020

De afgelopen periode heb ik voor Pharmi een business intelligence dashboard ontwikkeld en opgeleverd. Op basis van beschikbare databronnen heb ik een dashboard visualisatie voorgesteld. Vervolgens heb ik in overleg een datamodel geïmplementeerd, het ETL proces ingericht en de dashboard visualisaties gerealiseerd. 

Het eindresultaat is een actueel dashboard welke de gebruiker inzicht geeft op patiëntniveau en op populatiekenmerken. Dit dashboard maakt het mogelijk om zorgverbeterprogramma’s te meten. De nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever tijdens het ontwikkelingsproces heeft er toe geleid dat het dashboard zelfstandig onderhouden en ontwikkeld kan worden.