Ontwikkeling Powerbank Health Indicator voor DIY Energy – gecontroleerd lokaal opslaan zonne-energie

11 december 2020

Vorige maand zijn SysCoData Projectbeheer en Engineering en BotBerg samen gestart met de ontwikkeling van een powerbank management omgeving. Herbruikbare batterijen worden bij binnenkomst gevalideerd en ingedeeld naar performance. Vervolgens worden deze in sets samengepakt tot stackable powerbank units.

eling zonnepanelen in het vooruitzicht wordt het lokaal opslaan van zonne-energie een aantrekkelijk alternatief voor teruglevering. Hierdoor zal er in de nabije toekomst vraag ontstaan naar high performance managable condensed power storage op locatie. Dit kan gerealiseerd worden door het toepassen van monitored powerbanks met diverse opslagcapaciteiten. 

Om dergelijke powerbanks in te zetten voor het lokaal opslaan van zonne-energie is het noodzakelijk dat het laad- en ontlaadproces op gecontroleerde wijze plaatsvindt. Hiervoor heb ik de eerste versie van een multiplexing Analoog/Digitaal converter gerealiseerd. Deze meet 50x per seconde de actuele status van iedere unit in de powerbank. Deze status wordt real-time doorgegeven aan het de Powerbank Health Indicator KPI dashboardomgeving. Hiermee krijgt de dashboardgebruiker real-time inzicht in de ‘gezondheidstatus’ van de individuele powerbank units. En tevens wordt er op de achtergrond proactief opgetreden wanneer powerbankelementen aan vervanging toe zijn, nog voor er uitval op zal treden.