Ondersteuning aan Pradeep en team bij ontwikkelen van SPARK Smart Greenhouse

21 juni 2022

Toepassing van technologie kent geen grenzen. De toegankelijkheid van kennis en materialen in sommige gevallen wel. Daarom is het mooi te zien dat er initiatieven bestaan als ONE WORLD Citizens. Hierin wordt kennis gedeeld, ervaring uitgewisseld en samen gebouwd aan een betere toekomst.

Vanuit SPARK heb ik de afgelopen week bijgedragen in het ontwikkelen van het Smart Greenhouse prototype voor het online monitoren en controleren van een kweekkas. Gemeten waarden van de kastemperatuur, luchtvochtigheid, bodemvochtigheid en buitentemperatuur in combinatie met een geavanceerd algoritme zorgen voor een geautomatiseerde klimaatomgeving, waarin voor gewassen de meest gunstige omstandigheden gecreëerd worden voor optimale oogst. Realtime reporting vindt plaats via ThingSpeak, een platform voor online dashboarding.

De opzet door Pradeep is gebaseerd op een WROOM ESP32 board, samen met sensors voor de verschillende variabelen waarbij naast elektronica ook lasersnijden, boren, zagen, solderen en programmeren voor realisatie ingezet zijn. De opzet van deze SPARK Smart Greenhouse is modulair, waardoor er eveneens plaats is voor ondersteuning van servo’s en lineaire actuators die ramen openzetten, sensors voor metingen van CO2, Volatile Organic Compounds (VOCs), volatile sulfur compounds (VSCs) en wanneer van toepassing zelfs bemonstering van radioactieve straling.