Magnetische Hall-sensor voor absolute positiebepaling met een NEMA17 – TB6600 opstelling

19 februari 2021

In projecten waarbij rotatie een belangrijk aspect is, komt ook vaak de positiebepaling de hoek om kijken. Een draaibaar plateau wordt in veel gevallen pas waardevol wanneer bekend is en real-time berekend kan worden onder welke draaihoek het plateau zich bevindt. 

Een handig type sensor hierbij is de hall-sensor. Een hall-sensor maakt gebruik van het de elektrische stroom welke optreedt bij een verandering in het magneetveld. Door een magneet in de omgeving van de sensor te plaatsen verandert het opgenomen magneetveld en registreert de sensor een verandering. Deze verandering kan vervolgens een anders proces in gang zetten. Doordat er geen fysiek contact hoeft te zijn tussen de magneet en de sensor, kan dit wrijvingsvrij plaatsvinden. Daarnaast is de reactiesnelheid van een hall-sensor aantrekkelijk voor snel veranderende situaties. Zo worden Hall-sensoren ook toegepast bij hoekmeting, positionering, afstandmeting, onstekingstijdstip van een benzinemotor en als gashendel op elektrische scooter.

Door in de programmacode een koppeling te maken tussen het moment van sensor-detectie en te tijd welke nodig is om te komen tot een volgende tijdsdetectie wordt het eenvoudig mogelijk om de tijd te berekenen welke nodig is om een rotatiehoek te realiseren. Zo blijkt het in de onderstaande NEMO17 – TB6600 opstelling mogelijk om een 180° hoek te realiseren binnen 138 milliseconde.