Geslaagde reparatie: Corrosieschade aan batterijcontacten van Wurlitzer Jukebox afstandsbediening verholpen – Tevreden gebruiker

12 mei 2023


Ik krijg de vraag of ik een defecte afstandsbediening van een Wurlitzer Jukebox kan repareren. Defecte afstandsbedieningen hebben meestal drie soorten problemen: vuil en stof in de contacten, losse contacten door valschade en vaak beschadigde contacten en corrosieschade door lekkende batterijen. Om te controleren of de afstandsbediening daadwerkelijk defect is, controleer ik eerst of de infrarood LED nog werkt. Dit kan gecontroleerd worden met de selfiecamera van een mobiele telefoon, omdat deze meestal geen IR-filter hebben en dus laten zien of de IR LED van de afstandsbediening nog actief is. Bij controle blijkt deze afstandsbediening inderdaad defect.

Het blijkt een uitdaging om de afstandsbediening open te krijgen. Met een opening-plectrum lukt het me om een kleine kier in de behuizing te maken, waardoor ik inzicht krijg in de manier waarop de boven- en onderkant aan elkaar vastklikken. Na enkele minuten heb ik toegang tot de printplaat en zie ik dat er een embedded PIC16C54-processor uit 1999 wordt gebruikt, hoogstwaarschijnlijk destijds specifiek geprogrammeerd voor deze Wurlitzer jukebox.

Aan de onderkant van de printplaat zie ik een witte corrosielaag en zwevende batterijcontacten in de printplaatgaten. Ik verwijder zorgvuldig de corrosie en zie meteen dat de printplaat ernstig beschadigd is. Door de juiste verbindingen opnieuw te solderen, krijg ik de afstandsbediening weer aan de praat. Met het plaatsen van een oscilloscoop op de IR-led kan ik zien dat er weer een signaal wordt gegenereerd. De oscilloscoop geeft een signaalbundel weer wanneer ik op de knopjes druk. En met behulp van de selfiecamera zie ik dat de IR-led weer werkt. Ik klik de behuizing weer dicht en de afstandsbediening is weer klaar voor gebruik.