Elektromechanische aansturing prototype met Arduino Uno

31 maart 2021

De koppeling van een pneumatische klep op een cilinder, een hall-sensor voor actuele hoekmeting, closed loop stappenmotor voor aandrijving, positioning sensors en een solid state relais voor aansturing van externe proces – dit alles wordt gecontroleerd vanuit een centrale Arduino Uno. Low level programming waarbij elektronica aangestuurd wordt door externe sensoren zorgt voor een solide, configureerbare en schaalbare oplossing.

De I/O poorten van de Arduino zorgen voor het uitlezen van de actuele status van de sensoren en voor het aansturen van de uitgaande signalen voor de pneumatische klep, de step/direction/enable van de stappenmotor en de trigger voor een extern proces. De processorsnelheid van 16Mhz is ruim voldoende voor het verwerken van alle ingaande en uitgaande signalen. Om er zeker van te zijn dat triggers goed worden opgevangen, is er gebruik gemaakt van interrupts, welke timing-issues tot 0 reduceren. 

Als tegenhanger van de traditionele PLC’s, bieden platforms als Arduino, Raspberry, STM en ESP32’s eenvoudige en flexibele connectie naar internet, waardoor het mogelijk is data te verzamelen en processen te monitoren. Flexibel prototypen is hiermee heel goed mogelijk en doorlooptijden en schaalbaarheid blijven beheersbaar. Voor mij als prototyper noodzakelijke vereisten om snel te kunnen ontwikkelen en aanpassingen te blijven maken als gevolg van gewenste wijzigingen tijdens het ontwikkelproces.