Arduino – Introductie Data training voor SFS Benelux – de basis voor IoT gelegd in een 4-uur workshop op locatie bij de klant

2 mei 2023

Vandaag heb ik een praktische workshop gegeven aan 11 deelnemers van SFS Benelux. Tijdens deze workshop hebben we de basisbeginselen van Arduino Data behandeld. We hebben ons gericht op verschillende onderwerpen, waaronder sensoren, motoren en actuatoren. Samen hebben we sensoren voor licht, beweging, warmte, benadering, pH, temperatuur, aanwezigheid en luchtdruk verkend. Ook hebben ik deelnemers kennis laten maken met deuropeners, ventilators, solar shields, acoustic panels, actuatoren en smart locks.

Gedurende de workshop hebben we geleerd hoe we LEDs kunnen aansturen en schakelaars kunnen uitlezen. We hebben de potentiometer gebruikt als hoekmeter en de verzamelde data weergegeven in tekst en in een dynamisch dashboardgrafiek. Met de TMP36 temperatuursensor hebben we de actuele temperatuur gemeten tot 100x per seconde. We hebben een algoritme geschreven waarmee we op basis van wijzigingen in temperatuur, bij het overschrijden van gedefinieerde tresholds, een LED kunnen laten branden. Ook hebben we de piezo-speaker gebruikt om bij hoge temperaturen een geprogrammeerde melodie af te spelen.

Naast LEDs hebben we ook een lichtsensor gebruikt. We hebben hiervoor een schakeling op het breadboard gebouwd en de te meten waarden uitgelezen. Met de kennis van de maximum- en minimumwaarde hebben we een hoekverdraaiing van een servo gemapt. Zo hebben we een lichtgevoelige servo-actuator gemaakt, waarmee een deur kan worden geopend of een klep kan worden gesloten op basis van gemeten lichtwaarden.

Na 3.5 uur hebben de deelnemers de basis geleerd voor het zelfstandig aansluiten van LEDs, schakelaars, servo’s, potmeters, temperatuursensors, lichtsensors en een akoestische weergave met de piezo-speaker. De volgende stap is de koppeling naar internet. Een logische stap is de Arduino Oplà IoT training kit, waarmee diverse sensors kunnen worden uitgelezen en weergegeven op een online IoT dashboard. Hiermee kan direct actie worden ondernomen op basis van een zelf te programmeren algoritme om RGB LEDs, een ingebouwd OLED-display, speaker en motoren of actuatoren aan te sturen via een relais.