Kijkje in de keramiekkeuken van “De Porceleyne Fles” in Delft

30 oktober 2021

In voorbereiding op de kermamiekontwikkeling en voor kennisverrijking heb ik een bezoek afgelegd aan “De Porceleyne Fles” in Delft, waar nog altijd op ambachtelijke en professionele wijze gewerkt wordt aan delfts blauwe objecten. Een kijkje in de keuken is altijd leerzaam en geeft inzicht in een operationele omgeving waar technieken constant toegepast en verfijnd worden. 

Zowel het proces van het maken van mallen als het het proces van gieten is uitvoerig uitgelegd en toegelicht met een rijk scala aan producten. Opvallend is dat de gebruikte technieken nog altijd traditioneel een betrouwbaar lijken te zijn. Door deze traditionele technieken te koppelen aan 3D printen en embedded elektronica verwacht ik de komende maanden nieuwe toepassingen te creëren.

De elektrisch isolerende eigenschappen van keramiek en de vrijheid tot het maken van reproduceerbare organische vormen geeft mogelijkheden die tot nu toe nog nauwelijks in het openbaar beschikbaar zijn. Dus de komende tijd aan de gang met 3D printen, het maken van gipsen mallen , het gieten van objecten en het afbakken met glazuren met nieuwe materialen. Wordt vervolgd.