Project in wording – neodymium magneten (rare earth magnets), koperen spoelen en beweging omzetten in stroom en andersom

18 april 2023

Soms komen er projecten op je pad waarvan je niet per definitie weet wat de mogelijkheid tot succes is, maar waarvan de lol zo groot is en het ontwikkelhart dusdanig gaat kloppen, dat je er toch de nodig energie in wilt steken. Zo ook bij dit project.

Op basis van een aantal disks met mageneten in precies afgemeten afstanden, wordt de aantrekkingskracht en de kracht tot afstoten van mageneten onderling ingezet om beweging in gang te houden. Gelijk aan het principe van een stappenmotor wordt er met dit project een serie magneetvelden opgezet, waarmee door beweging een omzetting plaatsvindt in de magnetische velden. Door deze wisselingen in magneetvelden op een juiste wijze af te vangen is het mogelijk ze om te zetten naar een potentiaalverschil en zo een kleine energiestroom op gang te brengen. De plaatsing van hall-sensors en reed-contacten zullen straks inzicht gegeven in de magnetische velden en de rotaties welke teweeg gebracht worden.

De positionering van de magneten, de plaatsing van de spoelen en de mechanische opzet van lagers, spindels en roterende assen zorgt ervoor dat een verdraaiing van de as zichtbaar wordt als elektrische veld. En daarmee is een soort van hamster-rad te ontwikkelen waarmee energie opgewekt kan worden of waarmee stroom omgezet wordt in beweging.

Ik heb nog geen idee waar dit project concreet toe zal leiden, maar duidelijk is al wel dat de zeer sterke neodymium magneten zorgen voor een krachtig veld en de ontwikkeling van het project voor het nodige plezier. Wordt vervolgd.