Predictive maintenance – samenwerking met Datafan in het ontwikkelen van een Anomaly Testing sensor deck – demo op Foodtechnology beurs 12/13 april

28 maart 2023

De afgelopen weken heb ik samen met Datafan een anomaly testing sensor deck ontwikkeld. Anomaly testing betreft het meten, monitoren en herkennen van afwijkend gedrag. In de eerste Proof of Concept (PoC) worden twee ventilators bewaakt, waarmee klimaatbeheer in een productieomgeving plaatsvindt. De ventilators zijn twee 55kw krachtstroom motoren, waarvan er meerdere opgesteld staan in een productie-omgeving.

Ik heb voor Datafan twee sensordecks gebouwd en data capture software ontwikkeld, waarmee data uit 6 verschillende sensoren verzameld en opgeslagen wordt: geluid, beweging, temperatuur, stroomverbruik, luchtdruk en luchtvochtigheid. Om de data in tijd te kunnen meten wordt er gebruik gemaakt van een real time precisie klok (RTC) en wordt de data opgeslagen op een lokale SD kaart. Iedere seconde worden er tot 70 samples van de verschillende sensoren opgeslagen. De verkregen dataset wordt door Datafan genormaliseerd en geanalyseerd. Op basis hiervan wordt door Datafan een AI model ontwikkeld welke inzicht geeft in de actuele staat van de ventilator – stabiel, onderhoud nodig, uitgeschakeld of defect. Het resultaat is een gelabelde dataset en een training sample data set. Hiermee kunnen modellen worden getraind om afwijkingen vroegtijdig te kunnen herkennen.

In de samenwerking met Datafan komt de kennis van AI, data analytics en sensoring elektronica goed tot zijn recht. De toegepaste sensoren meten variabelen welke toepasbaar zijn in een veelvoud van anomaly detection situaties. Het vroegtijdig herkennen van afwijkingen leidt tot hogere continuïteit, efficiëntere inzet van service diensten en het tijdig op voorraad hebben van nodige reserve onderdelen.

In samenwerking met Datafan en Hackaton Masters wordt op 12/13 april een ‘Redesign your Food Business’ hackathon georganiseerd op de Foodtechnology beurs in ‘s-Hertogenbosch. Predictive maintenance en anomaly testing vormt hierbij een interessante toepassing.

Heeft u ook interesse in de oplossingen van Datafan en BotBerg, neem dan gerust contact met mij op.