Pneumatische klep aangestuurd door MOSFET 

23 april 2021

Het gebruik van pneumatische kleppen is alom aanwezig. Het aansturen van deze kleppen met behulp van processing computers zoals Arduino, STM32, ESP8266 of Raspberry Pi is minder voor de hand liggend. Pneumatische kleppen worden aangestuurd met behulp van een elektromagneet, zoals ook gebruikt voor een relais. 

Deze elektromagneten hebben wel wat specifieke eigenschappen waarbij in de ontwikkeling van applicaties rekening moet worden gehouden. Zo is er een minimale tijd nodig om een elektromagneet de pneumatische klep te laten activeren. Daarnaast is er bij de spoel in de elektromagneet sprake van een inductiespanning bij het uitschakelen van de spoel. Deze inductiespanning kan leiden tot ongewenste voltagepieken, zogenaamde ‘spikes’. 

Om deze ongewenste voltage ‘spikes’ te voorkomen kan er een flyback diode ingezet worden. Deze zorgt ervoor dat de inductiespanning geabsorbeerd wordt en verlaagt de onrustige rimpels op de voedingslijnen.