Ontdek de veelzijdigheid van Arduino UNO R4 WiFi: 12×8 Matrix Display, RTC, CAN, ESP32-S3 WiFi/BLE en 5-24V voeding

2 augustus 2023

Onlangs ontving ik de nieuwste Arduino UNO R4 Minima en UNO R4 WiFi en ik ben meteen aan de slag gegaan om deze nieuwe aanwinst te ontdekken. Mijn eerste focus ligt op de UNO R4 WiFi. Wat meteen opvalt, zijn de opvallende verschillen met de Uno R3, zoals het matrix display van 12×8 rode pixels op de printplaat. Bovendien is er een geïntegreerde ESP32-S3 WiFi / BLE module op het board, wat een interessante toevoeging is.

Arduino heeft de bibliotheek voorzien van een specifieke R4 board definitie en de examples zijn aangepast en uitgebreid om onder andere de WiFi / BLE services en LED matrix te ondersteunen. Een andere opvallende toevoeging is een ingebouwde Real Time Clock, waardoor een DS3231 niet langer nodig is om bijvoorbeeld een klok te maken. Daarnaast beschikt de R4 WiFi over een CAN interface, waarmee data uit onder andere een OBD-II boordcomputer van een auto uitgelezen en beschreven kan worden. Interessant aan de UNO R4 WiFi s dat er ook een STEMMA QT connector op de R4 WiFi is ingebouwd, waardoor het koppelen van sensoren, displays en actuatoren van bijvoorbeeld Adafruit en SparkFun gemakkelijk kan worden uitgebreid zonder te solderen.

De ‘Arduino IDE Examples’ voor WiFi connectie zijn uitgebreid, stabiel en goed gedocumenteerd, precies zoals je dat van Arduino zou verwachten. Bovendien is er voor de aansturing van de LED matrix een specifieke bibliotheek ontwikkeld, waarmee realtime in pixels kan worden geschreven en eenvoudig sprites kunnen worden getoond. De eerste testen geven aan dat de snelheid ruim 1.5x sneller is dan de R3. De prijsstelling is net wat lager dan de UNO R3 en de compatibiliteit is nagenoeg 100%.