Object counter Arduino – feedback via display, audio en LEDs

7 februari 2021

In een recent project is er behoefte aan een custom object counter welke voorzien is van een optische teller-sensor, een up-count en reset button, een LED display om de actuele tellerstand door te geven, een serie LEDs welke interacties aangeven en een audio-alarm om aan te geven wanneer een nieuw vooraf ingesteld aantal behaald is. 

Om dit prototype kostenefficient te ontwikkelen is gebruik gemaakt van het Arduino platform. De benodigde processingkracht is beperkt, er is geen interactie met internet noodzakelijk en input/output triggers kunnen allen op logische TTL niveaus plaatsvinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat bij een behaalde tellerstand een trigger doorgegeven kan worden aan een opvolgend proces waarin een stappenmotor aangestuurd wordt. 

Het resultaat is een kostenefficiënt, betrouwbare teller welke naar wens uitgebreid kan worden. Zodra de eindconfiguratie bepaald is, wordt de teller in een passende behuizing geplaatst en voorzien van connectoren voor praktische montage, gebruik en onderhoud.