Multiplexing ADC Converter – 8 channel 10 bits Solar Power Charger Controller

12 november 2020

Vanuit een recente samenwerking is de vraag gekomen om de ontwikkeling van een online rapportage engine te ontwikkelen. Dit online dashboard geeft real time inzicht in de status van de verschillende power packs welke opgeladen kunnen worden met lokaal verkregen zonne-energie. Met de wijzigende salderingsregeling in 2023 wordt het aantrekkelijk om alternatieven te hebben waarmee je zelf opgevangen zonne-energie lokaal opslaat voor eigen gebruik.

De power packs voor een dergelijke lokale opslag moeten zorgvuldig gemonitord worden om efficiënte energieomzetting te waarborgen en ervoor te zorgen dat de warmteontwikkeling binnen acceptabele grenzen blijft. Hiervoor heb ik een 8 kanaals 10 bit ADC converter ontwikkeld waarmee iedere 5 seconden een actuele status doorgegeven wordt aan het management dashboard. Hiermee houdt de eigenaar van de power pack inzicht en kan controle en onderhoud op afstand plaatsvinden. Tevens kan proactief en preventief ingegrepen worden wanneer bepaalde accucellen onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden.