Humidity Controller – met data logger

14 april 2022

Als experimentele opzet heb ik de afgelopen dagen gewerkt aan een studiemodel voor een controller waarmee het klimaat van een afgesloten ruimte gemanaged kan worden. Door het periodiek meten van de luchtvochtigheid en deze te matchen op een tabel met vooraf ingestelde waarden, wordt een luchtbevochtiger en luchtontvochtiger automatisch geschakeld en een gewenst klimaat bereikt. 

Een lastige eis is dat de luchtvochtigheidssensor in extreme temperaturen moet kunnen werken (-20 – +50 graden) en dat er geschakeld moet kunnen worden op basis van een constante matchtabel, vergelijkbaar met een solder reflow oven. Extra wens is het loggen van de data, waarbij op vaste tijden een entry gelogd moet worden met daarin : datum/tijd, temperatuur, actuele luchtvochtigheid, gewenste luchtvochtigheid.

Door de inzet van een embedded processor is het mogelijk zowel een tabel uit te kunnen lezen, een beslissingsalgoritme te laten processen en twee relais voor de luchtbevochtiger en luchtontvochtiger te laten schakelen. Als experimentele opzet een gelukt experiment. Nu doorzetten naar een prototype welke werkend in een solide behuizing getest kan gaan worden.