Basis Mechatronica Training in 6 uur de basiskennis van elektronica en embedded computer

21 mei 2024

Vandaag geef ik vanuit SPARK Campus een training Mechatronica aan een groep enthousiaste deelnemers aan het Traject Technische Oriëntatie. In deze training begeleid ik de deelnemers door de basiskennis van elektronica en embedded computing. Het kennisniveau van de deelnemers aan dit soort trainingen is doorgaans erg divers. Daarom neem ik tijdens het introductierondje altijd voldoende tijd om het kennisniveau te achterhalen, de verwachtingen van de deelnemers te begrijpen en welke onderwerpen ik kan inzetten om een boeiende training voor iedereen te bieden.

De basis van deze trainingen begint met een uitleg van elementaire theoretische zaken zoals spanning, stroom en weerstand. Ik gebruik de multimeter om deze theoretische concepten praktisch inzichtelijk te maken. We meten de spanning van verschillende batterijen, de weerstand van het menselijk lichaam en de invloed van vocht en angstzweet. Met de multimeter controleren we ook draden en luisteren we of het gesloten circuit de gewenste auditieve bevestiging geeft.

Vervolgens leg ik de inhoud van het componentenbakje uit: weerstanden, schakelaars, LED’s, de potmeter, condensators, de servo, temperatuurmeter, lichtmeter, breadboard en de Uno als embedded computer. Ik maak gebruik van twee grote beeldschermen. Op het ene scherm toon ik mijn presentatie en op het andere scherm geef ik een live beeld van de camera die boven de componenten is opgesteld. Hiervoor heb ik recent een Ipevo VZ-R camera aangeschaft, die een goede focus op de componenten houdt en een helder beeld geeft van de draden, componenten en breadboard-connecties.

Ik begin met een praktische uitleg over hoe ik bij BotBerg mechatronica en embedded computing inzet in projecten. Vervolgens neem ik de deelnemers stap voor stap mee in het knipperlichtproject ‘Blink’, waarbij we de knipperfrequentie naar wens instellen. Daarna laten we meerdere LEDs om de beurt knipperen en leg ik met de potmeter uit hoe we dit handmatig kunnen beïnvloeden. Met de piezo-speaker maken we geluid en creëren we een heuse Super Mario huisdeurbel. Vervolgens integreren we de lichtsensor met de piezo-speaker om een theremin muziekinstrument te maken, waarbij lichtwisselingen de melodieën beïnvloeden. Daarna pakken we een thermo-sensor en maken we een real-time grafiek om de actuele temperatuur uit te lezen. Ten slotte integreren we een servomotor, waarmee we op basis van de temperatuur een raam kunnen openen en sluiten.

Het prikkelen van deelnemers en hen laten ervaren dat het opbouwen van schakelingen stap voor stap door iedereen gevolgd kan worden, leidt tot een positieve technische ervaring. Door de toepassingen laagdrempelig te houden en de opdrachten te beperken tot 15-20 minuten per opdracht, blijven de deelnemers betrokken. Aan het eind van deze trainingen zie ik enthousiasme, krijg ik vragen over hoe ze zelf aan de slag kunnen en worden de meest uiteenlopende toepassingen gesuggereerd. Dit geeft mij energie en maakt het leuk om dit soort trainingen te faciliteren.